Varför välja Gott Folk Rekrytering & Utbildning?

Gott Folk Rekrytering & Utbildning arbetar med olika branscher och befattningar men har valt att lägga fokus på mindre företag, av följande anledningar:

Kärnverksamheten
Mindre aktörer har oftast inte någon anställd som endast arbetar med personalfrågor. De har inte heller någon resurs som kan frigöras för att enbart arbeta med en rekryteringsprocess, utan behöver behålla fokus på sin kärnverksamhet som annars kan bli lidande. Är man för splittrad under rekryteringsprocessen kan den dessutom dra ut på tiden, vilket innebär att de mest attraktiva kandidaterna kan bli uppsnappade av någon annan. En extern resurs kan lägga hela sitt fokus på rekryteringsprocessen.

Tillgänglighet
De flesta av mina kunder hade inte anlitat en rekryteringskonsult förrän jag kom in i bilden. Av naturliga skäl har de därför velat ha många avstämningar under processens gång. Jag tycker att det är viktigt att anpassa mig efter kundens behov och att vara så tillgänglig som möjligt. Telefonsamtal och e-post välkomnas och besvaras snarast. Eftersom jag är en mindre aktör kan och vill jag dessutom bara ta på mig ett visst antal uppdrag åt gången. Risken är alltså inte stor att du som kund bara blir en i mängden.

Prisbild
En rekrytering ska ses som en investering, men det ska samtidigt handla om en skälig investeringskostnad. Eftersom jag själv är egenföretagare har jag förståelse för vad som är rimligt.

Ytterligare fakta och beskrivning

Felrekrytering
Felrekryteringar är kostsamt i både tid och pengar för alla företag. Ett mindre företag är dock ännu mer sårbart än ett stort, när en anställd inte fungerar på ett eller annat sätt.
Det är otroligt viktigt för ett litet företag att undvika felrekryteringar, och här vill jag bidra.

Närheten
För mig som rekryteringskonsult är det ofta lättare att komma ett mindre företag närmre och få en riktigt bra bild av det, vilket möjliggör en riktigt lyckad rekrytering.  Det handlar inte bara om att hitta en kandidat som uppfyller krav och önskemål, utan också om att hitta det där guldkornet som verkligen kommer att trivas och vilja utvecklas på just ert företag, under så lång tid som möjligt.

Kandidatbemötande
För mig är det mycket viktigt att även de kandidater som inte går vidare i en rekryteringsprocess, får ett bra intryck av både mitt och kundens företag. En negativ upplevelse kan spridas fort nu för tiden och kan påverka ett mindre företag betydligt mer än ett större. Ett bra bemötande gentemot kandidater innebär till exempel att bekräfta inskickade ansökningar, ge snabb respons och vara tillgänglig för eventuella frågor, att personligen kontakta de som har varit på intervju och ordentligt förklara varför någon annan har gått vidare i stället för dem.

Sist men inte minst - engagemang är a och o för Gott Folk Rekrytering & Utbildning!