Fakta om rekryteringsprocessen

Standardpaketet

I rekryteringsarbetet utgår vi ifrån era behov och jag erbjuder därför flera olika rekryteringspaket. Standardpaketet är det mest efterfrågade och passar för många tjänster. Det består av följande steg - klicka på rubrikerna för mer detaljerad information:

Behovsanalys

Kravprofil

Annonsutformning

Annonsering

Search

All kommunikation med de sökande

Urval

Intervjuer

Referenstagning

Kandidatpresentation

Exempel på tillägg

Kostnad och garanti

Jag har ett fast pris för standardpaketet. Utöver det beror kostnaden på vad just ni behöver hjälp med. Delar av standardpaketet kan också väljas bort om ni redan har påbörjat en rekryteringsprocess, men till exempel vill delegera urval eller intervjuer. Jag kan hjälpa er med hela eller delar av rekryteringsprocessen - helt enkelt det ni har behov av.

Förutom en mindre startavgift fakturerar jag inte förrän beslut om anställning har tagits. Är ni - mot förmodan - inte nöjda med de slutkandidater som jag presenterar, behöver ni alltså inte betala. Under förutsättning att jag har hållt i processen från början till slut, så har jag också en garanti som innebär att om en kandidat slutar inom en viss tid, så gör jag om rekryteringen kostnadsfritt.

Internrekrytering

Jag kan vara behjälplig vid internrekrytering, till exempel om ni planerar en omorganisation. Ni vill att några medarbetare ska få utökat ansvar men har inte bestämt er för vilka eller hur kriterierna ser ut. En strukturerad internrekrytering med hjälp av en extern, objektiv part bidrar bland annat till att medarbetarna känner sig respekterade och rättvist behandlade.

Rekryteringskonsultation

För er som trots allt vill hålla i er egen rekryteringsprocess samtidigt som ni har behov av stöd eller ett bollplank, finns alternativet rekryteringskonsultation. Detta innebär att vi steg för steg diskuterar hur rekryteringsprocessen ser ut på ert företag idag, och de erfarenheter ni har av tidigare rekryteringar. Ni får tips, råd samt administrativa verktyg som ni kan använda i framtiden.

Beskrivning av rekryteringsprocessen


En väl utformad och grundligt genomförd rekryteringsprocess innehåller flera viktiga steg. Nedan följer en beskrivning av hur jag arbetar med dessa.

Behovsanalys
Behovsanalysen är grunden för hela rekryteringsprocessen. Med hjälp av den tydliggör man vem man letar efter - och varför. En behovsanalys underlättar och effektiviserar processen, och minimerar risken för felrekrytering. Tillsammans med kunden går jag igenom konkreta frågor som vad tjänsten ska innehålla och vilka arbetsuppgifter som ska genomföras, men också mer övergripande frågor som verksamhetens och befattningshavarens mål. Ibland kan det vara en god idé att i detta skede tänka långsiktigt och inte bara se behoven nu, utan även i framtiden. Behovsanalysen är som sagt ett stöd i den fortsatta processen, och också ett dokument som kan användas strategiskt vid framtida medarbetarsamtal.

Kravprofil
Kravprofilen är ytterligare ett viktigt steg i processen. Nu när vi vet vad som ska göras, så är det lättare att komma fram till vilken utbildning, erfarenhet och kunskap som behövs för att utföra arbetet och - inte minst - vilka personliga egenskaper som behövs. Vi tittar också på intresseområden och utvecklingspotential. När man färdigställer kravprofilen så är det viktigt att fundera på vad som faktiskt ska vara krav, och vad som ska vara meriterande. Att ha för höga krav kan göra att man missar sökande som kanske skulle passa alldeles utmärkt för tjänsten. Att ha för låga krav å andra sidan, kan bidra till att det strömmar in ansökningar som inte är aktuella.

Annonsutformning
Jag utformar en informativ, faktabaserad och säljande annonstext baserad på informationen i behovsanalysen och kravprofilen. Här försöker jag t ex lyfta fram sådant som företaget kanske inte tänker på som något speciellt, men som kan vara just det som få den rätta kandidaten att söka. Annonsen godkänns av kundföretaget innan publicering.

Annonsering
Annonsering på Monster, Platsbanken och LinkedIn, som ingår i standardpaketet, kan räcka långt och når många intressanta kandidater som aktivt söker nytt arbete. För varje yrkeskategori finns det dessutom en uppsjö av grupper i sociala medier där man kan sprida information om den lediga tjänsten. Ibland finns det naturligtvis ändå skäl att annonsera på fler webbsidor, i dagspress, eller i branschtidningar.

Search
Till en del tjänster är det svårt att hitta sökande med rätt kompetens och kvalifikationer. Då behöver man lägga mycket tid på ett intensivt och systematiskt searcharbete där man använder alternativa vägar för att hitta rätt kandidat. Detta är något som många företag har svårt att hinna med, vilket kan leda till en rekryteringsprocess som misslyckas eller rinner ut i sanden. Som er rekryteringskonsult är det i stället jag som gör detta arbete, som till stor del utförs via nätverk och sociala medier.

Kommunikation med de sökande
För att alla sökande till en tjänst ska få en positiv bild av kundföretaget och dess varumärke, krävs att man kommunicerar med dem på ett effektivt och tydligt sätt, vare sig de är intressanta för den aktuella tjänsten eller inte. Det kan dels handla om att informera dem om arbetsuppgifterna och företaget, dels om att informera dem om var i processen vi befinner oss och när den är avslutad. Detta är något som vanligtvis tar upp mycket tid för ett företag som befinner sig i en rekryteringsprocess, och riskerar därför att prioriteras bort. Genom att anlita mig lämnar ni över ansvaret, och jag säkerställer att det sköts på ett professionellt sätt.

Urval
Under och efter ansökningstiden går jag grundligt och systematiskt igenom alla ansökningar, så att jag hittar dem som bäst överensstämmer med behovsanalys och kravspecifikation. I det här skedet såväl som i de andra, kan det ofta vara lättare för mig som extern person att förbli objektiv och neutral.

Intervju
Den första omgången intervjuer genomför jag på egen hand på "neutral mark". Jag går tillsammans med kandidaten bland annat igenom deras utbildning, erfarenhet, kunskaper samt personliga egenskaper, med hjälp av olika frågetekniker.

Personlighetsanalys med hjälp av testverktyg (ingår ej i Standardpaketet)
En personlighetsanalys är ett mycket bra sätt att komplettera intervjuer. En anledning till att använda verktyget är för att få bekräftelse på att man är inne på rätt spår vad gäller en sökande, men också för att bekräfta eller eliminera eventuella farhågor. Det fungerar också mycket bra som diskussionsunderlag vid en andra intervju. Analysverktyget som jag är utbildad i och använder mig av, heter KompetensProfilen och kommer från Garuda. I min erfarenhet ger det en rättvis bild av en persons egenskaper och sätt att tänka. En sökande som har gått igenom testet får alltid återkoppling och möjlighet att ge sin sida av saken. Beroende på vad man föredrar kan personlighetsanalysen ligga efter första intervjun, efter referenstagningen, eller efter andra intervjun.

Referenstagning
Referenstagning är ett av de sista och viktigaste stegen i rekryteringsprocessen. Jag vill gärna att en sökande kan ge kontaktuppgifter till flera, och minst två, relevanta referenser. När jag kontaktar en referensperson har jag förberett ett stort antal frågor, och är beredd på att lyssna mellan raderna.

Kandidatpresentation
Nu återstår det bara för mig att presentera kandidaterna för er som företag, så att ni kan hålla en andra intervju med dem. Min rekommendation är att ni inte efterfrågar för mycket information om kandidaterna innan ni träffar dem. På så sätt är ni inte färgade av mina intryck utan kan bilda er en helt egen uppfattning. Efteråt diskuterar vi och ser om vi har kommit fram till samma slutsats - och varför.