Pedagogik för YH-utbildare, Malmö

Yrkeshögskolan är fantastisk! Studenter från olika bakgrunder, i olika åldrar, och med olika erfarenheter utbildnings- och arbetslivsmässigt, samlas under ett tak för att under en intensiv tid både studera och utöva något som de känner starkt för. Detta ställer höga krav på både YH-anordnarna och dess utbildare.

Gott Folk Rekrytering & Utbildning och Taroa AB erbjuder denna kurs i pedagogik för YH-utbildare som har stor kunskap inom sitt expertområde, men där fler pedagogiska redskap behövs för att få riktigt nöjda studenter med fina utvärderingar som följd. Vi har tillsammans mångårig erfarenhet av undervisning på YH-nivå, utbildningssamordning, samt rekrytering av pedagogisk personal.

Kursplan

Syfte och målgrupp
Syftet med kursen är att du efter genomförande skall känna dig säkrare i din roll som utbildare på YH-nivå. Detta uppnås genom att du i denna kurs lär dig redskap och metoder för att dina studenter i sin tur skall lära sig det du vill förmedla.

Kursen är för dig som vill undervisa på YH-nivå och som har någon typ av pedagogisk erfarenhet sedan tidigare, exempelvis ifrån gymnasium, näringsliv eller högskola. Den är också för dig som redan undervisar på YH-nivå, men som vill förbättra dina resultat och/eller få ny inspiration samt utbyte med andra.

Innehåll och mål
I kursen behandlas metoder och redskap som har samband med planering, genomförande och bedömning av utbildande insatser. Med utgångspunkt i praktiska övningar och litteraturstudier diskuteras frågor som rör förhållanden mellan: mål – medel, form - innehåll, förutsättning – strategi - resultat, IKT - lärande, samt utbildare - deltagare. Vi kommer i diskussioner att utgå ifrån vad som händer/skall hända i klassrummet samt på vilket sätt olika IT-verktyg kan stödja och underlätta inlärningsprocessen för studenterna.

Efter avslutad kurs skall deltagarna:

 • Ha kännedom om grundläggande begrepp inom pedagogiken
 • Förstå lärande utifrån ett vuxenperspektiv
 • Ha orienterat sig i olika presentationstekniker
 • Kunna planera och genomföra olika utbildningsinsatser, vilket innebär:        
- Att välja ut relevanta redskap och metoder för genomförandet

- Att motivera upplägg för utbildningsinsatsen utifrån målgrupp, förutsättningar och lärande

 • Kunna förhålla sig till utbildningsinsatser, bedöma värdet i olika sammanhang och kommunicera bedömningen till andra på ett konstruktivt sätt
 • Känna till på vilket sätt olika IT-verktyg och lärplattformar kan underlätta lärandet för studenterna
 • Känna till aktuella Web 2.0 tools som kan användas i undervisningen

Praktisk information

Kursschema

Träff 1 - 4 timmar

 • Att vara utbildare för vuxna
 • Vad är lärande?
 • Hur lär vi? Olika lärstilar
 • Att planera en YH-kurs
 • Att planera en lektion
 • Genomgång av kursuppgift

Träff 2 - 4 timmar

 • Uppföljning från 9/9
 • Olika lärplattformar
 • Webb 2.0 tools
 • Andra digitala hjälpmedel

Träff 3 - 4 timmar

 • Utbildning via webben
 • Webbinar
 • Problembaserat lärande

Träff 4 - 2 timmar
(digital träff)

 • Utbildning, oberoende av rum: föreläsning via datorn

Träff 5 - 4 timmar

 • Presentation av kursuppgift samt diskussion

Kursavgift
4 900 kr inklusive litteratur, material och fika.

Plats
SIH, Skeppsbron 5, Malmö.

Kursmaterial och -utrustning
Ingår i kursavgiften: Nycklar till kunskap: om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning av Anna Hedin, Lennart Svensson.

Egen surfplatta eller bärbar dator medtages till varje träff.

Utbildare
Jonas Widtfelter
jonas.widtfelter@taroa.se
0704-97 55 60
www.taroa.se

Utbildningskonsult
Åsa Ander
asa.ander@gottfolkrekrytering.se
0701-54 74 34
www.gottfolkrekrytering.se

Kontakta Åsa Ander kring allmänna, praktiska och administrativa frågor. Kontakta Jonas Widtfelter för specifika frågor gällande kursens innehåll. Vi är även tillgängliga för frågor efter avslutad kurs.

Anmälan

Se anmälningsvillkor under formuläret.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande. Kostnadsfri avanmälan kan dock göras fram till en vecka innan kursstart. Vid avanmälan inom en vecka från kursstart faktureras halva kursavgiften. Vid avanmälan samma dag som kursen startar eller senare, alternativt om ingen avanmälan görs, faktureras hela kursavgiften. Vid sjukdom faktureras ej/återbetalas kursavgiften, under förutsättning att läkarintyg uppvisas. Om påminnelse behöver skickas ut faktureras en avgift på 100 kr per påminnelse. Om kursavgiften är betald men kursen ställs in eller skjuts upp, har deltagaren rätt att få tillbaka hela beloppet.