CV-granskning och intervjuträning

Jag erbjuder CV-granskning och intervjuträning för personer som känner behov av tips, råd och feedback.

Vi börjar med att utgå ifrån en riktig jobbannons. Med den i åtanke skickar du in ditt CV samt ett personligt brev till mig. Några dagar senare träffas vi och jag håller då en intervju med dig, som vore det en verklig situation. Ytterligare några dagar senare träffas vi igen - nu ger jag dig feedback på ditt CV och brev samt på hur du agerade i intervjusituationen, samtidigt som du får berätta hur du upplevde det hela. Vad gäller ditt CV och brev kan min feedback till exempel handla om tydlighet, längd, layout och språk. Vad gäller intervjun kan det handla om kroppsspråk, pausord, svarens innehåll och längd, och mycket annat. Jag strävar efter att ge konstruktiv kritik och glömmer inte bort det positiva. Du ska gå därifrån glad och med nya idéer.

Kontakta mig gärna för mer information!


Så här säger några av de som jag tidigare har rådgivit:

”Jag tycker att du gav väldigt bra feedback. Du tog upp de viktigaste aspekterna som första intrycket, helhetsintryck m.m. Allt du sa om CV och personliga brevet kändes väldigt relevant och jag kände att du hade tagit dig tid till att gå igenom och tänka ut förbättringar samt positiv feedback. Jag tycker att du gav väldigt mycket och bra positiv feedback. De tips på förbättringar du gav var väldigt relevanta och de var lätta att ta till sig. Du sa det på ett bra sätt vilket gjorde att tipsen inte kändes negativa utan som om du verkligen ville hjälpa till. Feedbacken kommer verkligen hjälpa mig framöver. De saker du sa om intervjun är ju hur andra uppfattar en vilket man inte kanske alltid kan se själv och det är alltid positivt att få reda på hur man uppfattas av andra. Nu vet jag vad jag ska tänka på vid en riktig intervju. De tips du gav på CV och personliga brevet är ändringar jag kommer att göra då jag tycker de var relevanta och bra förbättringar. Jag fick många tips och idéer, vilket förhoppningsvis hjälper mig i framtiden. Jag fick från första början ett väldigt positivt intryck av dig och du lyssnade hela tiden på vad man sa samt feedbacken kändes jättebra och alla tipsen på förbättringar kändes relevanta.”
 
”Din feedback var konstruktiv och har gett mig en hel del att fundera på, både bra och mindre bra saker som jag kan ta med mig framöver. Även bra saker är värda att ta upp för att helt enkelt veta "vad jag gjorde rätt", samtidigt som du var klar med vad jag bör jobba vidare med. Jag tycker att du tryckte på relevanta aspekter. Allt från vilket inledande intryck jag gav till hur jag svarade på frågorna. Feedbacken kändes heltäckande. Tack ännu en gång för intervjuträningen!”
 
”Jag tyckte att det var relevant feedback och kommer att ta med mig den positiva kritik jag fick! Balansen var också bra även om jag fick mest positivt, men det blev jag glad för. Tipsen till det personliga brevet kommer jag att använda mig av nästa gång jag söker ett jobb.”
 
”Tack igen! Det var fantastiskt lärorikt. Det kändes verkligen som om det fanns en plan/metod i din feedback. Du gick grundligt igenom både olika intervjumoment och utformning av cv samt personligt brev. Det fanns genomtänka punkter som du tog upp, exempelvis - första bemötandet, hur jag besvarade frågor etc. Dessutom är det jätteroligt att verkligen få positiv feedback - det ger lite extra kraft att gå vidare i arbetssökandet - och en bekräftelse på att "jag är på rätt väg" - och inte helt ute och cyklar. Ibland känner jag att man borde få lite mer positiv feedback. Tipsen på förbättring kändes konkreta och även de tipsen kändes som att de kom från en genomtänkt metod - seriösa! Feedbacken kommer verkligen att hjälpa mig. Som jag nämnde tidigare uppskattar jag även den positiva feedback som ger extra motivation att kämpa vidare. Tipsen tar jag med mig och tänker och arbetar vidare på. Stort tack för all hjälp! För mig har detta varit väldigt lärorikt!”
 
”Jag tyckte rent subjektivt förstås att det var mycket beröm, men det kanske är för att jag reagerar starkare på om någon tycker att jag har gjort något bra. I vilket fall som helst är det bra med mer beröm än kritik! Jag var överhuvudtaget inte medveten om vissa saker. Det blir lättare att ändra på nu när jag vet om det. Och jag fick en hel del insikter i vad som faktiskt är bra med mitt CV så att jag kommer att ha något positivt att fokusera på nästa gång.”