Administrativ resurs

Tillfällig resurs på hel- eller deltid

I alla företag måste det finnas en balans mellan verksamhetens behov och antalet anställda. I mindre företag finns det kanske vanligtvis ett begränsat antal uppgifter, och man vill naturligtvis inte ha fler anställda än nödvändigt. Samtidigt kan det plötsligt dyka upp oväntade projekt, nya kunder eller stora ordrar som gör den befintliga personalen överbelastad, samtidigt som man inte vet hur långvarigt det kommer att bli. I ett sådant läge kan det vara ett bra alternativ att kalla in en extern resurs som man efter avslutat uppdrag inte har några skyldigheter gentemot.

Här kommer jag in i bilden - med lång erfarenhet av administration och samordning inom olika områden, kan jag med kort varsel hoppa in hos just er, till exempel på heltid under ett par veckor, eller längre perioder på deltid - helt enkelt enligt överenskommelse. Jag sätter mig snabbt in nya arbetsuppgifter, IT-baserade system och arbetsmiljöer.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Planering och samordning av olika projekt
 • Fakturering
 • Korrekturläsning
 • Kundkontakt/-mottagning
 • Inköp
 • Anställningsavtal
 • Introduktion av nyanställda
 • Kontering
 • Sammanställning av material
 • Registreringsarbete
 • Arbete som kräver flytande engelska
 • Reseräkningar
 • Anställningsintyg
 • Enkäter och utvärderingar
 • Uppdatering av hemsidor
 • Diarieföring
 • Arbete i Adobe Indesign
 • Praktikanskaffning (avser skolor)