Rekryteringsverksamheten vilar.


Tidigare uppdrag

Referenser

LinkedIn-profil


Kontakta mig gärna vid frågor!

Med vänlig hälsning
Åsa Ander

asa.ander@gottfolkrekrytering.se
0701-54 74 34