Välkommen till
Gott Folk Rekrytering & Utbildning

Jag heter Åsa Ander och driver Gott Folk Rekrytering & Utbildning. Med Malmö som bas verkar jag i hela Skåne, men har också haft uppdrag och uppdragsgivare längre upp i landet. Läs mer om mig här
 

Fokus: Mindre företag

Gott Folk Rekrytering & Utbildning fungerar som en resurs för mindre företag och arbetar med följande områden:

Rekrytering
- med stort engagemang hittar jag rätt person till just ert företag - läs mer

Administrativ resurs
-
om ni behöver tillfällig avlastning på hel- eller deltid - läs mer

Utbildning/Kurser
- inom ämnen där det ofta uppstår frågor för mindre företag - läs mer